Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

.

Adatkezelési tájékoztató

1. A tájékoztatás célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Magyar Állami Operaház (székhely: 1066 Budapest, Andrássy út 22., adószám: 15309439-2-42, képviseletében: Ókovács Szilveszter főigazgató, a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett www.operashop.hu webshopon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és folyamatokat rögzítse, és erről közérthető formában az oldal látogatóit, felhasználóit tájékoztassa. A jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő által szintén közzétett Általános szerződési feltételekkel együtt értelmezendő.

Kérdés esetén kérjük forduljon hozzánk bizalommal lenti elérhetőségeinken:

2. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Név: Magyar Állami Operaház

Székhely: 1066 Budapest, Andrássy út 22.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Telefonszám: +36 1 814 7444

E-mail-cím: dpo@opera.hu

3. A webshopban történő regisztrációval és vásárlással összefüggésben kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

Az adatkezelés esetei

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés időtartama

Regisztrált felhasználóra vonatkozó adatkezelés

Az Érintett hozzájárulása (GDPR [1]6. cikk (1) bek. a) pont)

Név

Lakcím (nem kötelező)

E-mail cím

Telefonszám (nem kötelező)

Születési dátum

Felhasználói fiók létesítése

Kapcsolattartás a webshoppal kapcsolatban

Kedvencek kezelése

Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig

Regisztrált felhasználóra vásárlás esetén vonatkozó adatkezelés

Szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Név

Lakcím

E-mail cím

Telefonszám

Rendelések teljesítése

Rendelési visszaigazolás küldése

Rendelés teljesítésével kapcsolatos kommunikáció

A rendelés teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig)

Számlázási adatok kezelése

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Név

Lakcím

Áruk és szolgáltatások ellenértékének számlázása

Számviteli törvényben meghatározott határidő elteteltéig (8 év)

Hírlevélküldés

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Név

E-mail cím

Telefonszám

Reklámajánlatok küldése elektronikus úton

Az Érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig

4. IP cím naplózása

A weboldal látogatása során az Adatkezelő kezeli a látogató által használt IP címet, amely azonban a látogatóról, mint természetes személyről információt nem hordoz, kizárólag a látogató által használt internet szolgáltatót azonosítja. A weboldal felhasználóinak ilyen módon történő naplózása kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Adatkezelő megfelelően biztosítsa a weboldal működését és megakadályozza az esetleges támadásokat.

5. Adatfeldolgozók

Adatkezelő az adatokat a rendelések nyilvántartása, a szerződések teljesítése, a weboldal üzemeltetése, valamint a számviteli törvény előírásainak betartása céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére.

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók munkavállalói ismerhetik meg.

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó címe

Adatfeldolgozási tevékenység

Feldolgozással érintett adatok

Shoprenter Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

Weboldal üzemeltetés

Név, cím, telefonszám, E-mail cím, születési dátum, IP cím

Webhoszting tevékenység

Név, cím, telefonszám, E-mail cím, születési dátum, IP cím

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág
utca 2-6. 

Futárszolgálati (csomagpostai) tevékenység

Csak vásárlás esetén: név, cím, telefonszám.

6. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megteszi mindazokat a biztonsági intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az általa kezelt vagy tárolt adatok véletlen, vagy szándékos megsemmisülése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ne következzen be.

7. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársai, továbbá a vele szerződött adatfeldolgozók férhetnek hozzá, a feladataik ellátása érdekében.

8. Jogérvényesítés

Amennyiben további információra lenne szüksége lépjen velünk kapcsolatba a dpo@opera.hu  e-mail címen, a 1061 Budapest, Andrássy út 22. postacímen keresztül vagy személyesen. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatos igényét személyesen terjeszti elő, kollégáink felkérhetik a személyazonosságának az igazolására.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 


[1]Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)

Keresés